SARGA - Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental

Beskrivelsen: Omsorg betyder “at beskytte.”

Vi tager os af skove, det naturlige miljø, vand, landbrug og husdyr og landdistrikterne.

Og så er forebyggelse af brande, modernisering af kunstvanding, oprettelse af spildevandsrensningsanlæg, sundheden for vores husdyr og bevarelse af arter og levesteder blevet nogle af vores kendetegn.

SARGA har næsten 1.200 specialiserede fagfolk med stor erfaring inden for EFQM-modellen for forretningsekspertise.

Virksomhedsnavn: Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. (SARGA)

Web: http://www.sarga.es

Sektor: Agro-miljøledelse

Land: Spanien

Cárnicas Cinco Villas

Beskrivelsen: Cárnicas Cinco Villas er den største og mest moderne af Vall Companys Groups svineslagterier og opskæringsrum. På operationelt niveau har anlægget de nyeste teknologiske fremskridt i sin opskæringskæde, hvilket sikrer høj kvalitet, hygiejne og effektivitet i alle sine processer. Resultatet af alle disse fremskridt er en automatiseret produktionslinje med moderne maskiner og med stor kapacitet til at skære.  

Virksomhedsnavn: Carnicas Cinco Villas S.A.

Web: https://www.vallcompanys.es  og  https://www.patel.es

Sektor: Fødevareindustri

Land: Spanien