Brugerbetingelser

 

Seneste opdatering 15. marts 2021

 

 

 

1. Ejerskab

 

Den dataansvarlige for denne mobil-app er fonden Fundación Universidad San Jorge, der i det efterfølgende kaldes ”USJ”, ”PREVENT4WORK”, ”MHEALTH” eller ”P4WORK”, der er anerkendt ved lov af 9 marts 2005 (kundgjort i Aragoniens officielle lovtidende, ”Boletín Oficial de Aragón”, d. 23. marts 2005) af afdelingen for institutionelle relationer under den Aragonske region (Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales) og registreret hos College Campus Villanueva de Gállego, Autovia A-23 Zaragoza- Huesca Km. 299, 50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza), spansk skattenummer G-99047672, og optaget i Aragoniens fondsregister (Registro de Fundaciones del Gobierno de Aragón).

Spansk skattenr.: G-99047672 E-mail: p4work@usj.es

 

2. Accept

 

Denne mobil-app og de tilknyttede serviceydelser, der i det efterfølgende samlet kaldes ”Tjenesten”, stilles til rådighed for alle brugere på de følgende vilkår: disse ”Brugervilkår” og vores ”Privatlivspolitik”.

Ved at bruge Tjenesten accepterer du samtidigt at være bundet af vore brugerbetingelser og -vilkår. Når du accepterer vore betingelser, accepterer du ligeledes at du ikke vil benytte denne Tjeneste til ulovlige formål.

Bemærk venligst at vi af juridiske årsager kan arkivere elektroniske dokumenter i de tilfælde hvor et muligt abonnement på vore tjenester skal formaliseres. Du kan til hver en tid bede om adgang til de pågældende dokumenter ved at sende en e-mail til p4work@usj.es

 

3. Beskrivelse og brug af tjenesten

 

3.1. Den leverede tjeneste

 

Du må bruge Tjenesten til at registrere dig som bruger for at forebygge og håndtere potentielle og arbejdsrelaterede muskuloskeletale lidelser som kan involvere eller føre til muskelsmerter i ryggen, nakken eller arme og skuldre. Du skal oprette din profil ved at klikke på ’Ny bruger’. Udfyld de nødvendige oplysninger, og når du først er logget ind, kan du kontakte en institution.

Hvis du er blevet opfordret til at bruge Tjenesten af en institution, en fagperson eller af din arbejdsplads, så log venligst ind med det brugernavn og password du har fået udleveret.

Hvis du bruger Tjenesten som fagperson, så husk venligst at denne valgmulighed kun er tilgængelig for de institutioner der har forbindelse til projektets medlemmer, og at det kræver godkendelse fra administratoren at få adgang til platformens brugere. Du skal oprette din profil ved at klikke på ”Ny fagperson” og indtaste de nødvendige oplysninger. Når du har gjort det, kan du administrere de mulige brugere, beskeder, den virtuelle platform, tidsplan eller dine ressourcer (f.eks. uddannelsesmateriale, øvelser, spørgeskemaer).

 

3.2. Brug

 

Uanset om Brugerne er privatpersoner eller fagpersoner, erklærer de sig enige i at bruge Tjenesten i henhold til gældende lovgivning i deres land og i henhold til platformens brugerbetingelser og -vilkår.

Ligeledes afholder brugerne sig fra at indsamle data til reklameformål og fra at sende reklamer eller annoncer vedrørende salg eller andre kommercielle formål. Brugerne må ikke stille oplysninger der er indsamlet gennem Tjenesten, til rådighed for tredjepart.

Brugere der overtræder disse forpligtelser, står til ansvar over for tredjepart. En bruger er ligeledes erstatningsansvarlig såfremt vedkommende beskadiger eller på anden måde ubrugeliggør, overbelaster, forringer eller forhindrer den normale brug af materialerne og oplysningerne der leveres i Tjenesten; informationssystemerne; eller dokumenterne, filerne og indhold af enhver art der opbevares på computerudstyr der enten tilhører P4WORK, dets medlemmer eller personer der benytter Tjenesten.

 

4. Eksterne links

 

Denne Tjeneste kan sende brugeren videre til andre hjemmesider gennem links.

P4WORK har dog ingen kontrol med de nævnte sider eller deres indhold, da disse sider er underlagt deres egne vilkår. Af denne årsag kan P4WORK ikke gøres ansvarlig for kvaliteten, ægtheden eller nøjagtigheden af de oplysninger der findes på sådanne sider.

 

5. Alder

 

Ved at registrere dig som bruger af denne Tjeneste eller ved oprettelse af et betalingsabonnement, erklærer du at du er myndig og at du juridisk er i stand til at indgå denne aftale og bruge siden i henhold til brugerbetingelserne som du til fulde forstår og anerkender.

Hvis du abonnerer på Tjenesten på vegne af en institution, organisation eller virksomhed, bekræfter du at organisationen har givet dig den nødvendige bemyndigelse til at handle på dens vegne.

Du erklærer at de oplysninger du giver for at få adgang til Tjenesten før og under brug er sande, fuldstændige og nøjagtige.

 

6. Intellektuel og industriel ejendomsret

 

Tjenestens indhold og oplysninger (såsom tekst, lyde, billeder eller computerkode), samt den hardware eller de softwareelementer der benyttes til at levere det nævnte indhold og oplysninger, tilhører P4WORK, og hvis ikke, har P4WORK indhentet de nødvendige tilladelser til at benytte dem.

Du har ikke lov til at ændre, gengive, duplikere, kopiere, distribuere, sælge, videresælge eller på nogen måde udnytte indholdet i Tjenesten til kommercielle eller lignende formål.

Du skal have vores forudgående, skriftlige tilladelse til enhver anden brug af Tjenesten.

 

7. Indhold der leveres af Brugerne

 

Du kan bidrage til Tjenesten ved at sende os beskeder per e-mail eller gennem kontaktformularen eller gennem platformens beskedtjeneste (disse beskeder kaldes i det efterfølgende for ”Indhold” eller ”Indholdet”).

Vi må bruge dit Indhold på forskellige måder, for eksempel ved at bringe det på appen eller på vores hjemmeside, omstrukturere det, oversætte det til andre sprog, redigere det for at gøre sproget mere klart, rette fejl, promovere eller distribuere det.

Ved at sende Indhold til os giver du dermed P4WORK en gratis, simpel, verdensomspændende licens indtil Indholdet trækkes tilbage. Denne licens til at benytte Indholdet kan overdrages og der må udstedes underlicens.

Dette betyder at Indholdet forbliver din ejendom, men at P4WORK i henhold til ovennævnte brugslicens må: a) bruge, reproducere, gengive, ændre, tilpasse, oversætte, distribuere og udgive Indholdet, skabe værker der er afledt af og baseret på Indholdet, fremvise Indholdet og udstille det verden over på enhver tænkelig måde og med et hvilket som helst lovligt formål; og b) benytte det navn du indsender i forbindelse med det nævnte Indhold.

Dog forbeholder P4WORK sig retten til ikke at offentliggøre Indhold eller oplysninger der er falske eller som strider mod tredjeparters rettigheder.

Medmindre andet angives, omfatter begrebet ”Indhold” ikke ressourcer, materialer, links, dokumenter eller videoer der har med følsomme oplysninger eller brugerens eller fagpersonens helbred at gøre.

 

8. Pris og skatter

 

Tjenesten leveres gratis.

 

9. Garanti- og ansvarsfraskrivelse

 

Med undtagelse af de tilfælde der er udtrykkeligt beskrevet i disse brugerbetingelser og i den udstrækning lovgivningen tillader det, kan P4WORK ikke gøres ansvarlig for nogen form for skade der skyldes manglende nøjagtighed, fuldstændighed eller rettidighed, herunder fejl og udeladelser, i de oplysninger der findes i Tjenesten. Ligeledes kan P4WORK ikke forpligtes til at kontrollere ægtheden af eller overvåge Indholdet og de oplysninger der findes deri.

P4WORK garanterer ikke Tjenestens fortsatte drift eller tilgængelighed. Når det er muligt, vil P4WORK bestræbe sig på at give tilstrækkeligt varsel om eventuelle afbrydelser i driften af Tjenesten.

P4WORK er ikke erstatningspligtig i lovligt omfang for forhold der skyldes Tjenestens manglende tilgængelighed eller manglende fortsatte drift. Ligeledes pådrager P4WORK sig intet erstatningsansvar i forbindelse med svig eller bedrageri på appen som brugere, private eller fagpersoner, måtte have begået på Tjenesten.

P4WORK kan ikke gøres erstatningsansvarlig for skader der følger af private brugeres eller fagpersoners brug af Tjenesten eller dens indhold eller på grund af manglende sandfærdighed, gyldighed eller pålidelighed i de oplysninger brugerne eller fagpersonerne har givet om sig selv. I særdeleshed kan P4WORK ikke gøres erstatningsansvarlig for skader der skyldes at en bruger har udgivet sig for at være tredjepart i kommunikation der er sendt gennem Tjenesten.

 

10. Opsigelse

 

De profiler der oprettes af brugere og fagpersoner kan til enhver tid opsiges eller slettes under ”indstillinger” gennem profilen ”bruger- og/eller fagperson” og valgmuligheden ”Ønsker du at afmelde dig?”.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os på p4work@usj.es

 

11. Ændringer og ugyldighed

 

Vi har lov til at opdatere Tjenestens brugerbetingelser og -vilkår, indhold og funktioner i fremtiden. Dette kommer dog ikke til at forringe kvaliteten af de specifikke tjenester vi udtrykkeligt har aftalt at levere.

Vi oplyser dig om eventuelle ændringer i disse brugervilkår ved at placere en meddelelse på et tydeligt sted på vores hjemmeside og/eller ved at sende dig en meddelelse per e-mail.

Hvis et punkt i disse brugervilkår erklæres for helt eller delvis juridisk ugyldigt eller virkningsløst, skal dette kun have virkning for det pågældende punkt eller den del der erklæres ugyldig eller virkningsløs. Brugervilkårene forbliver gyldige i enhver anden henseende, og det pågældende punkt eller del deraf skal derefter anses for ikke at være en del af brugervilkårene

 

12. Krav og søgsmål der følger af denne kontrakt

 

Tjenesten og denne kontrakt er undergivet spansk ret.

For at forenkle afgørelsen af civile søgsmål og for at begrænse omkostningerne, udelukker vi ikke muligheden for at bringe sagen for voldgiftsretten ved det spanske industri- og handelskammer (las Cámaras de Comercio e Industria).

I denne henseende, og i henhold til gældende regler, gør P4WORK dog opmærksom på at der findes en europæisk platform til online løsning af tvister som letter udenretslig bilæggelse af tvister i forbindelse med kontrakter der er indgået online mellem forbrugere og leverandører af internettjenester.  Den omtalte platform kan tilgås på denne hjemmeside: http://ec.europa.eu/odr

I tilfælde hvor en organisation eller virksomhed betaler for Tjenesten og der opstår en tvist, skal tvisten afgøres ved domstolen i Zaragoza og i henhold til spansk lovgivning.

 

13. Kontakt

 

Hvis du har spørgsmål til disse brugerbetingelser, kan du kontakte os på: p4work@usj.es