Privatlivspolitik

 

 

Senest opdateret: 15. marts 2021

 

Grundlæggende oplysninger om databeskyttelse
Den dataansvarlige: Fonden “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SAN JORGE – USJ”
Formål:
 1. At yde de tjenester der præsenteres i vores mobil-app P4WORK.
 2. At forebygge arbejdsrelaterede muskuloskeletale lidelser.
 3. Muligheden for at oplyse om vores tjenester og/eller produkter og at udsende relevante kommercielle underretninger.
 4. At udføre videnskabelig forskning og statistiske undersøgelser.
Legitim interesse:
 • Oprettelse af kontrakt (brug af appen)
 • Samtykke (helbred og nyhedsbrev)
 • Behandling der er nødvendig til videnskabelige forskningsformål.
Modtagere: De eneste forventede overførsler af oplysninger er:
 • Overførsler på anmodning om adgang til uddannelsesmateriale
 • Overførsler der foretages på baggrund af lovkrav.
Vi forudser ikke internationale overførsler til tredjelande.
Rettigheder: Du har ret til at udøve din ret til indsigt, berigtigelse, sletning samt andre rettigheder, som beskrevet i de yderligere oplysninger, ved at kontakte info@p4work.com
Kilde: Den registrerede eller vedkommendes værge.
Yderligere oplysninger: Hvis du ønsker yderligere oplysninger om databeskyttelse, så besøg venligst vores hjemmeside: www.p4work.com p4work@usj.es

 

1. Brugerinformation

 

Fonden ‘Fundación Universidad San Jorge’, der herefter benævnes ‘Den dataansvarlige”, “Tjenesten” eller “P4WORK”, der er anerkendt ved lov af 9 marts 2005 (kundgjort i Aragoniens officielle lovtidende, ”Boletín Oficial de Aragón”, d. 23. marts 2005) af den Aragonske regionsadministration (Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón) og registreret hos College Campus Villanueva de Gállego, Autovia A-23 Zaragoza- Huesca Km. 299, 50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza), spansk skattenummer G-99047672, og optaget i Aragoniens fondsregister (Registro de Fundaciones del Gobierno de Aragón), er Den dataansvarlige for platformens brugeres personoplysninger, og Fonden oplyser dig om at dine oplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (GDPR) om beskyttelse af naturlige personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Derfor modtager du hermed de følgende oplysninger om databehandling:

PROFIL OG OPLYSNINGER P4WORK behandler dine oplysninger som:
Institution/Fagperson (Identifikationsoplysninger, faglige oplysninger, akademiske oplysninger osv.) Dataansvarlig
Bruger (registreringsoplysninger og profil på platformen: navn, e-mail, bopælsland, beskæftigelse, herunder de helbredsoplysninger som du indtaster) Dataansvarlig

Formål med databehandlingen:

a)   At opretholde et kontraktligt forhold til Brugeren eller Fagpersonen gennem platformen for at kunne levere tjenesten. De aktiviteter der forventes at blive nødvendige for at kunne udføre databehandlingen er:

 

 • At indsamle og opbevare personoplysninger for at kunne levere de tjenester der beskrives på platformen. At gøre brugerne i stand til, ved hjælp af platformen, at administrere og føre tilsyn med deres profil og modtage sundhedsrelaterede tjenester, undersøgelser, uddannelsesmateriale, osv.
 • At behandle bestillinger, anmodninger eller andre former for forespørgsler modtaget fra brugerne igennem de kontaktmuligheder brugerne har til rådighed.

b)   At forebygge arbejdsrelaterede muskuloskeletale lidelser. Aktiviteter der forventes at ske i forbindelse med databehandlingen:

 • Tilstedeværelsen af en række spørgeskemaer der er udarbejdet af fagfolk som brugerne kan udfylde for at deres situation kan bedømmes. Ud fra brugernes svar og vaner må disse spørgeskemaer behandle oplysninger der har med brugernes sundhedsoplysninger at gøre ud fra en antagelse om at de enten er arbejdere, studerende eller sundhedsprofessionelle.

c)      At udsende kommercielle reklamemeddelelser via e-mail, sociale netværk eller andre eksisterende eller fremtidige elektroniske eller fysiske kanaler der gør det muligt at sende kommercielle meddelelser. Aktiviteter der forventes at ske i forbindelse med databehandlingen:

 • De samme aktiviteter som de der er nødvendige for at gøre brugerne i stand til at anvende platformen. Meddelelserne udarbejdes af Den Dataansvarlige og omhandler dennes produkter og/eller tjenester eller produkter eller tjenester der tilhører samarbejdspartnere eller leverandører med hvem Den Dataansvarlige har en reklameaftale. I dette tilfælde har tredjepart aldrig adgang til platformens brugeres personoplysninger.
 • Og, såfremt hjemmesiden har et nyhedsbrev, at udsende dette.

d)    At udføre videnskabelige undersøgelser og statistiske spørgeskemaundersøgelser efter personoplysningerne er blevet uigenkaldeligt anonymiseret.

 

Lovgrundlag for de forskellige former for databehandling: I det omfang de nedennævnte er relevante:

 • Artikel 6, stk. 1, litra b) af GDPR om kontrakt med den registrerede person gennem platformens Brugervilkår og denne Privatlivspolitik vedrørende brug af platformens tjenester.
 • Artikel 21, stk. 1 og 2 af LSSICE (Spansk lov nr. 34 af 11. juli 2002 om tjenesteydelser i informationssamfundet og elektronisk handel “Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico”) om udsendelse af kommercielle meddelelser til platformens brugere.
 • Artikel 6, stk. 1, litra a) af GDPR om samtykke fra den registrerede person når denne abonnerer på nyhedsbrevet.
 • Artikel 9, stk. 2, litra a) af GDPR om udtrykkeligt samtykke fra den registrerede person om behandling af vedkommendes helbredsoplysninger.
 • Artikel 9, stk. 1, litra j) af GDPR om udførelse af nødvendig databehandling til videnskabelige forskningsformål. Uanset ovennævnte, er denne type behandling underlagt behørig anonymisering.

Kriterier for opbevaring af personoplysninger: oplysningerne bliver opbevaret så længe kontrakten er gyldig og/eller så længe der er en fælles interesse i at opretholde formålet med behandlingen af oplysningerne. Når oplysningerne ikke længere er nødvendige til opfyldelse af dette formål, bliver de slettet ifølge de relevante sikkerhedsforanstaltninger for at garantere at de pseudonymiseres og/eller anonymiseres (særligt ved forskningsformål) eller at de bliver tilintetgjort.

Formidling af personoplysninger: Dine personoplysninger bliver ikke solgt til andre organisationer eller virksomheder. De eneste overførsler der forventes, er de der kræves ved lov.

Ligeledes forventes der ingen overførsler af personoplysninger til tredjelande.

Brugernes rettigheder:

 

 • Ret til at trække deres samtykke tilbage til hver en tid.
 • Ret til indsigt, til berigtigelse, til dataportabilitet og sletning af deres personoplysninger og til at begrænse eller modsætte sig behandling af deres personoplysninger.
 • Ret til at indgive klage ved den tilsynsførende myndighed (www.agpd.es) hvis de mener at behandlingen ikke overholder gældende regler.

 

Kontaktoplysninger hvis du ønsker at håndhæve dine rettigheder:

 

Du kan til hver en tid udøve din ret til indsigt, berigtigelse og sletning af dine personoplysninger samt til dataportabilitet eller til at modsætte dig eller at begære begrænset behandling af dine personoplysninger ved at sende en e-mail til: privacidad@usj.es

 

Du skal identificere dig selv ved at opgive dit navn og efternavn samt ved at vedhæfte en kopi af et legitimationsbevis.

Hvis du har givet samtykke til et specifikt formål, har du ret til at trække dit samtykke tilbage til hver en tid, uden at dette påvirker lovligheden af behandlingen inden samtykket blev trukket tilbage.

Hvis du som bruger af platformen, mener at der er et problem i den måde den Dataansvarlige behandler dine oplysninger på, kan du indgive klage til vores DPO (Data Protection Officer/databeskyttelsesrådgiver) eller til den tilsvarende databeskyttelsesmyndighed. I Spanien er dette det spanske datatilsyn, Agencia Española Protección Datos.

Dette dokument opstiller de betingelser der gælder for indsamling, behandling og brug af brugernes personlige og ikke-personlige oplysninger.

 

 

2. Oplysninger der gives af brugere og hvorvidt de er obligatoriske eller frivillige

 

Ved at sætte kryds i de tilhørende afkrydsningsfelter og ved at indtaste oplysninger i de felter der er markeret med asterisk (*) i kontaktformularen eller i de blanketter der ligger til download, accepterer brugerne udtrykkeligt, frivilligt og utvetydigt at deres oplysninger er nødvendige for at Den Dataansvarlige kan imødegå deres forespørgsel og at de data Brugerne oplyser i de resterende felter er frivillige.

Brugerne garanterer at de personoplysninger de giver Den Dataansvarlige er sande, og de skal oplyse Den Dataansvarlige om ændringer i oplysningerne.

Blanketter udfyldes på frivillig basis. Hvis de obligatoriske felter ikke udfyldes, kan nogle af platformens funktioner ikke benyttes eller de kan kun benyttes i begrænset omfang.

Den Dataansvarlige oplyser og garanterer brugerne udtrykkeligt at deres personoplysninger ikke i noget tilfælde bliver overført til tredjepart samt at hvis en dataoverførsel af personoplysningerne bliver nødvendig, så vil brugerne forinden blive bedt om at afgive deres udtrykkelige, informerede og utvetydige samtykke dertil.

De personoplysninger vi indsamler afhænger af hvordan du benytter appen. Vi indsamler de oplysninger du frivilligt giver os (når du registrerer dig som bruger, når du bruger platformen, når du sender beskeder, når du abonnerer på vores nyhedsbrev mv.) samt de oplysninger vi får fra tredjepart (eksempelvis gennem sociale medier).

 

 

3. Sikkerhedsmæssige foranstaltninger

 

For så vidt angår gældende lovgivning om persondatabeskyttelse, overholder P4WORK samtlige lovgivningens bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger ved behandling af de personoplysninger P4WORK har ansvaret for, og i særdeleshed overholder P4WORK de principper der beskrives i artikel 5 af GDPR ifølge hvilke personoplysninger skal behandles på en lovlig, rimelig og gennemsigtig måde i forhold til den registrerede, ligesom oplysningerne skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles.

P4WORK garanterer at have implementeret de tilsvarende tekniske og organisatoriske politikker om implementering af de sikkerhedsforanstaltninger der defineres i GDPR til beskyttelse af brugerrettigheder og -friheder, og P4WORK har også givet Brugerne de oplysninger der er nødvendige til at de kan udøve deres rettigheder.

 

 

4. Ændringer i Privatlivspolitikken

Denne Privatlivspolitik kan blive opdateret i fremtiden. Vi underretter dig om ændringer ved at sende en e-mail til den adresse du har oplyst til formålet og/eller ved at bringe en meddelelse på et tydeligt sted på vores hjemmeside.

 

 

5. Kontakt

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik, kan du kontakte os på: privacidad@usj.es